کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی تاپایان شهریور ۹۶ حدود  ۳۸۳٫۵ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۸ درصدی و نسبت به دراز مدت کاهش ۲۱ درصدی را نشان می دهد.

صدر نیوز گلستان : به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: میزان بارندگی شهریور ماه سال جاری نیز در مقایسه با سال گذشته ۹۲ درصد و نسبت به دوره شاخص دراز مدت کاهش ۹۱ درصدی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: درجه حرارت ایستگاه محوطه گرگان(معرف دشت حوضه آبریز گرگانرود- قره سو) در مدت مهر۹۵ لغایت شهریور ۹۶ نسبت به دوره شاخص ۲٫۸ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: جریان رودخانه های استان نیز در مدت مهر ۹۵ لغایت شهریور ۹۶ ، نسبت به دوره شاخص درحوضه قره سو ۷۱ درصد کاهش و در حوضه گرگانرود ۵۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

مهندس نظری تصریح کرد: ذخیره آبخوان های کم عمق استان در شهریور ماه سال جاری، در مقایسه با شهریور سال گذشته حدود ۱۳۳ میلیون متر مکعب کاهش ودر مقایسه با متوسط ۲۵ سال گذشته ۱۸۷ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد. ذخیره آبخوان عمیق استان نیز در شهریور سال جاری در مقایسه با شهریور سال گذشته ۳۹ میلیون متر مکعب کاهش ودر مقایسه با متوسط ۱۵ سال گذشته ۵۱ میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد.

Print Friendly, PDF & Email


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =