انسداد ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های غرب گلستان...

طی ۷ ماه سال جاری انجام شد؛ انسداد ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های غرب گلستان رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا انتهای مهر تعداد ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در ...

انسداد ۵۴ حلقه چاه غیر مجاز/نصب ۱۵۶۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه ها...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد: انسداد ۵۴ حلقه چاه غیر مجاز/نصب ۱۵۶۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های گلستان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از انسداد ۵...

پیشرفت ۷۴ درصدی سدنرماب گلستان

در بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان: آخرین وضعیت سد نرماب بررسی شد/ پیشرفت ۷۴ درصدی سد با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، آخرین وضعیت سد نرماب (از بزرگترین طرح های عمرانی استان) بررسی ...

کاهش ۵۳ تا ۷۸ درصدی رواناب در رودخانه های شاخص گلستان در سال آبی ۹۵-۹۶...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان: کاهش ۵۳ تا ۷۸ درصدی رواناب در رودخانه های شاخص گلستان در سال آبی ۹۵-۹۶ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از کاهش ۵۳ تا ۷۸ درصدی روان...

طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجراس...

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان: طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال اجراست معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح آبرسانی به شهرهای آ...

کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد: کاهش ۳۸ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی تاپایان شهریور ۹۶ حدود  ۳۸۳...

کشاورزان برای جلوگیری از خسارت کشت، سطح زیر کشت چاه ها را ۱۵ درصد کاهش...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: کشاورزان برای جلوگیری از خسارت کشت، سطح زیر کشت چاه ها را ۱۵ درصد کاهش دهند معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گلستان گفت: برای جلوگیری...