تعطیلی موقت آجر ماشینی «گنبد» به دلیل قطعی گاز...

در استان گلستان رخ داد؛ تعطیلی موقت آجر ماشینی «گنبد» به دلیل قطعی گاز  با تعطیلی موقت واحد تولیدکننده آجر ماشینی «گنبد» به دلیل قطعی گاز حدود ۱۱۰ کارگر بلاتکلیف شدند. به گزارش صدر نیوز گلستان منابع ...