رئیس کل دادگستری : ابلاغ الکترونیک ۴۶ درصد اوراق قضایی در گلستان...

صدر نیوز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان ابلاغ الکترونیک  ۴۶ درصد اوراق قضایی در گلستان //  ثبت نام ثنا پیش شرط ارائه هر گونه خدمات قضایی در محاکم افراد به دادگستری ها و دفاتر خدمات الکتر...