کاهش و افزایش قیمت چند خودروی داخلی

چهارشنبه ۲۵ تیر | کاهش و افزایش قیمت چند خودروی داخلی  این هفته قیمت دو مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و دو مدل افزایش یافته است. صدر نیوز به نقل از  ایسنا، قیمت پارس تندر ۴۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مد...