ابلاغ قانون جدید برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی...

صدر نیوز_ همدان_مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد: ابلاغ قانون جدید برقراری انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی صدر نیوز به گزارش خبرنگار ما از همدان” مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ...