یارانه نقدی ضامن وام ازدواج هم شد

یارانه نقدی ضامن وام ازدواج هم شد متقاضیان دریافت وام ازدواج می توانند این تسهیلات را به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب دریافت کنند. صدر نیوز...