دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای تکمیل سد «نرماب» گلستان...

استاندار گلستان مطرح کرد دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای تکمیل سد «نرماب» گلستان/ تیم برنامه‌ریزی گلستان باید تقویت شود/ عملکرد ضعیف گلستان در واگذاری پروژه‌های ورزشی به بخش خصوصی استاندار گلستا...