افتتاح و بهره برداری بازارچه دایمی صنایع دستی شهرستان گنبد کاووس با اع...

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد: افتتاح و بهره برداری بازارچه دایمی صنایع دستی شهرستان گنبد کاووس با اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع د...

افتتاح بازارچه دایمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در محوطه ساحلی شهرستان ب...

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و جمعی از مسوولین شهرستانی انجام شد: افتتاح بازارچه دایمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در محوطه ساحلی شهرستان بندرگز درراستای گرامیداشت روز ...