افتتاح بازارچه دایمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در محوطه ساحلی شهرستان ب...

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان و جمعی از مسوولین شهرستانی انجام شد: افتتاح بازارچه دایمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در محوطه ساحلی شهرستان بندرگز درراستای گرامیداشت روز ...