نظارت در شورای پنجم پررنگ تر می شود

نظارت در شورای پنجم پررنگ تر می شود صدر نیوز_ همدان_ رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهرهمدان گفت: نقش بازرسی و نظارت در مجموعه شهرداری همدان باید پررنگتر از گذشته باشد. به گزارش خ...