باهنر: بسیاری از بانک ها ورشکسته اند

باهنر: بسیاری از بانک ها ورشکسته اند   دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: اگر تراز واقعی بانک‌ها را دربیاوریم تعداد بالایشان ورشکسته‌اند و بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده است و نمی ت...