انسداد ۵۴ حلقه چاه غیر مجاز/نصب ۱۵۶۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه ها...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد: انسداد ۵۴ حلقه چاه غیر مجاز/نصب ۱۵۶۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های گلستان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از انسداد ۵...

ضرورت احداث نیروگاه برق مستقل در گلستان/ کمبود یک هزار مگاوات برق در گ...

معاون استاندار گلستان مطرح کرد ضرورت احداث نیروگاه برق مستقل در گلستان/ کمبود یک هزار مگاوات برق در گلستان طی ۱۵ سال آینده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان گفت: وضعیت ت...