وزیر پیشنهادی اقتصاد: سونامی بیکاری را در پیش رو داریم...

وزیر پیشنهادی اقتصاد: سونامی بیکاری را در پیش رو داریم وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شرایط فعلی سونامی بیکاری را در پیش رو داریم، گفت: آقای طب‌نیا به عنوان مشاور ارشد در کنار من همکا...