بهترین روش برای مقابله با تب کریمه کنگو...

بهترین روش برای مقابله با تب کریمه کنگو مدیرکل دامپزشکی خراسان‌ جنوبی در خصوص راه‌های پیشگیری از بیماری در دام‌ها، گفت: بهترین راه پیشگیری محافظت در برابر گزش کنه است.صدر نیوز به نقل از ایستا :علیرضا...