هدفمندی یارانه‌ها تا ٩٩ تمدید شد

هدفمندی یارانه‌ها تا ٩٩ تمدید شد در لایحه برنامه ششم بر استمرار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده و دولت بنا دارد تا پایان سال ۹۹ هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. لایحه ٣١ماده‌ای برنامه ششم توسعه...