۵۱درصد اعتبارات تملک دارایی استان تخصیص یافته است...

۵۱درصد اعتبارات تملک دارایی استان تخصیص یافته است  صدرنیوز- دکتر حسن صادقلو استاندار گلستان اظهار کرد: از بودجه تملک دارایی استان ۱۲ درصد آن نقد و ۳۸ درصد به صورت اسناد هزینه است که تاکنون ۵۱ درصد آن...