تناسب آرد با نان پخته شده مورد نظارت استاندارد قرار می گیرد...

تناسب آرد با نان پخته شده مورد نظارت استاندارد قرار می گیرد صدرنیوز-محمود فرمانی مدیرکل استاندارد گلستان در دومین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات گفت: تناسب آرد مورد مصرف...