ایران

چه کسی گفته وام خودرو ۷ ساله است؟!

پای بهره مرکب بانکی هم به وام ۲۵میلیون تومانی خودرو باز شد تا همه چیز در روز اجرای طرح تحریک تقاضای خودرو تغییر کرده باشد و حتی مسئولان گفته‌های روزهای اخیر خود را نیز فراموش کنند. به گزارش صدر نیوز-...