برنامه فقرزدایی و توانمندسازی در گلستان باید اجرا شود...

برنامه فقرزدایی و توانمندسازی در گلستان باید اجرا شودکار  صدرنیوز-دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رتبه اشتغال گلستان ۲۱ است، گفت: باید برنامه فقرزدایی و توانمندسازی در این...