امسال کارگران با تورم ۱۵ درصدی حدود ۲۲٫۳ درصد عقب ماندگی دستمزد دارند...

معاون دبیرکل خانه کارگر: گذشت و گفت و گو مشی اصلاح طلبی است به گزارش صدر نیوز گرگان – معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: گذشت و گفت و گو، مشی و مشق اصلاح طلبی است و اگر به دنبال سهم خواهی هستیم باید ...