برگزاری تور استانگردی تورگردانان مطرح کشوری دراستان گلستان...

برگزاری تور استانگردی تورگردانان مطرح کشوری دراستان گلستان تور استانگردی تورگردانان مطرح کشوری با حضور حدود ۱۰۰ تورگردان از سراسر کشوردراستان گلستان برگزار شد. صدر نیوز -به گزارش روابط عمومی و امور ف...