کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی صیانت از حقو...

  کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی   صدر نیوز_ همدان_ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروند...

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در جشنواره شهید رجایی...

صدر نیوز_ همدان_ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی استان همدان شد. به گزارش خبرنگار ما از همدان:  شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در جشنواره شهید رجایی، مو...

احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد:احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان صدر نیوز_ همدان_ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از صدور مجوز برای احداث ۱۰ نیروگاه خورشیدی...

علی هائل‌همدانی مدیر توزیع برق شهرستان کبودرآهنگ شد...

علی هائل‌همدانی مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ شد صدر نیوز_ همدان_مهندس علی هائل‌همدانی به عنوان مدیر توزیع برق شهرستان کبودراهنگ معرفی شد صدر نیوز به گزارش خبرنگار ما از همدان: مراسم تودیع و معارف...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق: بهره‌برداری از دو نیروگاه هفت مگاواتی د...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : بهره‌برداری از دو نیروگاه هفت مگاواتی در همدان صدر نیوز_ همدان_ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، از بهره برداری دو نیروگاه هفت مگاواتی تا پایان ...