مدیرکل سیاسی وزارت کشور: اقوام و مذاهب ظرفیت و فرصتی مناسب برای توسعه...

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: نزدیکی اقوام و مذاهب ظرفیت و فرصت برای توسعه و آبادانی کشور محسوب می‌شوند. به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، محم...