آقای دعایی؛ اطلاعات را از مردم نگیرید/ احتمال توقیف روزنامه اطلاعات...

آقای دعایی؛ اطلاعات را از مردم نگیرید/ احتمال توقیف روزنامه اطلاعات بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تصمیم مقام قضایی، رییس دولت اصلاحات به دلیل فعالیت جدی و پشت صحنه در آشوب های سال ۸۸، ممنوع ال...