واکنش احمد توکلی به حقوق ۲۰۰ میلیونی

واکنش احمد توکلی به حقوق ۲۰۰ میلیونی یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری در مورد حقوق ۲۰۰ میلیونی یک مدیر بانکی گفت: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان هم‌سنخ‌شان و مبالغی که ظ...

توکلی :تحریم‌ها آثار زیانباری داشت

توکلی در دانشگاه شیراز: آقازاده‌هایی که غلط زیادی کردند٬ بدانند من باخبر شدم نماینده مردم تهران در مجلس شوری اسلامی گفت: کودتای نظامی، تجاوز نظامی، انقلاب مخملی هیچ کدام نمی‌تواند ضربه‌ای به جمهوری ا...

توکلی : بازداشت قاضی پرونده فساد اقتصادی آقازاده‌ای که معاون وزیر را ت...

توکلی به ایلنا خبر داد: بازداشت قاضی پرونده فساد اقتصادی آقازاده‌ای که معاون وزیر را تهدید کرد نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، ابتدا قاضی اول پرونده، حکمی داد که منجر ب...