اعزام تیم المپیاد استان همدان به شانزدهمین مسابقات ملی مهارت...

آمادگی اعزام تیم المپیاد استان همدان به شانزدهمین مسابقات ملی مهارت مرحله ی کشوری صدر نیوز_ همدان_ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، از آمادگی اعزام تیم المپیاد استان همدان به شانزدهمین مسابقات...