می بایست تیم همگرا با دید اقتصادی جهت معرفی ظرفیت های استان گلستان تشک...

می بایست تیم همگرا با دید اقتصادی جهت معرفی ظرفیت های استان گلستان تشکیل گردد. صدرنیوز-بهرامی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در جلسه با ابراهیم کریمی  ریاست سازمان میراث فرهنگی, صنایع...

گردهمایی تیم های واکنش سریع هلال احمرکشور در گلستان برگزار می شود...

گردهمایی تیم های واکنش سریع هلال احمرکشور در گلستان برگزار می شود صدرنیوز-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: نخستین گردهمایی توجیهی تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان های سراسر کشور در ...