آغاز دور جدید ثبت‌نام سهام عدالت

آغاز دور جدید ثبت‌نام سهام عدالت بر اساس بخشنامه جدید علی طیب‌نیا، دولت بنا دارد بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افرادی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند ...