خبرنگاران در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت نام کنند...

 خبرنگاران در سامانه جامع رسانه های کشور ثبت نام کنند صدرنیوز-ایرج رمضانی  مسئول واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: امکان بارگذاری آثار در سامانه سمان به دلیل مشکلاتی وجود ندارد...