افزایش ۳٫۵% آمار جابجایی مسافراداره کل راه آهن شمال شرق۲...

افزایش ۳٫۵% آمار جابجایی مسافراداره کل راه آهن شمال شرق۲ صدرنیوز-محمدرضا قربانی مدیر کل راه آهن شمال شرق  ۲ از افزایش ۳٫۵% آمار جابجایی مسافردر حوزه این اداره کل  نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۴ خ...

جابجایی نزدیک به پنج میلیون تن کالا از استان گلستان به سایر مقاصد کشور...

جابجایی نزدیک به پنج میلیون تن کالا از استان گلستان به سایر مقاصد کشور صدرنیوز-از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه  ۴ میلیون و ۹۷۲  هزار و ۹۰۷  تن کالا توسط ۴۲۰ هزار و ۹۹۳  سرویس از مبادی استان گلستا...