جاده پلکانی (دژپات)

جاده پلکانی (دژپات) صدرنیوز – دزپات یا دژپات یه جاده ی پلکانیه که گذشتگان با دستیابی به کوه و سنگ ساختند و معماری جاده سازی رو اولین بار تو سخت ترین تنگه ها و دره های فلات مرکزی ایران به جهانیا...