اولین اجلاسیه ملی ۴٠٠٠ شهید گلستان از افتخارات ماندگار ما محسوب می گرد...

اولین اجلاسیه ملی ۴٠٠٠ شهید گلستان از افتخارات ماندگار ما محسوب می گردد. صدرنیوز-مهدی میقانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بهره مندی از تبلیغات جاده ای و حمل و نقل برون شهری جهت فضاسازی و ا...