محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های گلستان اعمال می شود...

محدودیت های ترافیکی نوروزی در جاده های گلستان اعمال می شود صدرنیوز-با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام طرح سفرهای نوروزی ۹۵ و رشد حجم ترافیک در تعطیلات نوروز از ۲۶ اسفند ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین م...