افزایش جانباختگان به ۱۵۰۰نفر/ ۳۶۵ زائر همچنان به کاروان‌های خود بازنگش...

آخرین اخبار فاجعه منا؛/بروزرسانی می‌شود/ افزایش جانباختگان به ۱۵۰۰نفر/ ۳۶۵ زائر همچنان به کاروان‌های خود بازنگشتند نام حسن گلشنی به شماره کاروان ۱۳۰۵۳ به اشتباه در لیست جانباختگان حادثه منا اعلام شده...