چرا ظریف نوبل نگرفت؟

چرا ظریف نوبل نگرفت؟ کمیته صلح نوبل مستقر در اسلو، پایتخت نروژ، در توضیح دلیل اعطای این جایزه به این هیئت چهارگانه اعلام کرد این نهاد در سال 2011 که تونس در آستانه جنگ داخلی قرار داشت با ارائه یک راه...