قاضی گلستانی در جمع ۵ قاضی برتر کشور در صدور آرای جایگزین حبس...

صدر نیوز :حسین غنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در مراسمی از محمدرضا عموزاده خلیلی قاضی جوان گلستانی پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس تجلیل کرد . عموزاده خلیلی قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری گالیکش استان گلستان است ...

با جایگزین مجازات حبس/کاهش ۱۲درصدی زندانهای استان گلستان...

به گزارش صدر نیوز گلستان: یک گام بلند دیگر دادگستری استان در جهت تحقق اهداف دستگاه قضایی // کاهش  حدود ۱۲ درصدی  جمعیت زندان های استان با اعمال مجازات های جایگزین حبس اعمال مجازات های جایگزین حبس،  ج...