آمادگی کامل برای تحویل سوخت جایگزین در صورت قطع گاز را داریم...

آمادگی کامل برای تحویل سوخت جایگزین در صورت قطع گاز را داریم صدرنیوز- امیر بنی کریمی مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از آمادگی کامل این شرکت برای تامین سوخت واحدهای دوگانه سوز تولیدی،...