مشارکت شرکت انگلیسی و آلمانی در ایجاد نیروگاه‌های برق آفتابی در همدان...

مشارکت شرکت انگلیسی و آلمانی در ایجاد نیروگاه‌های برق آفتابی در همدان صدر نیوز_ همدان_ استاندار همدان گفت: مشارکت مستقیم انگلیس و آلمان برای ایجاد نیروگاه‌های برق آفتابی با هزینه ۱۶ میلیون دلاری برای...