ژنرال‎های خسته دولت انگیزه‎ای برای مدیریت کشور ندارند/ اکثر اوقات برای...

ذر پاش در یاسوج؛ ژنرال‎های خسته دولت انگیزه‎ای برای مدیریت کشور ندارند/ اکثر اوقات برای تصمیم نگرفتن کمیته تشکیل می‎دهند نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۵ نهاد نطارتی نمی توانند جواب دهند خی...