مرکز فوق تخصصی جراحی قلب سلیم بیمارستان صیاد شیرازی گرگان افتتاح شد...

مرکز فوق تخصصی  جراحی قلب سلیم بیمارستان صیاد شیرازی گرگان افتتاح شد  صدرنیوز-دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در جریان سفر یک روزه خود به استان گلستان، مرکز فوق تخصصی جراحی قلب سلیم بیمارستان...