تهیه پوشاک برای دانش آموزان نیازمند ، جریمه ی راننده ی بی احتیاط در گا...

تهیه پوشاک برای دانش آموزان نیازمند ، جریمه ی راننده ی بی احتیاط     صدر نیوز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان دادگاهی در گالیکش استان گلستان ، راننده بی احتیاط را علاوه...