برگزیده جشنواره خوشنویسی آیات: از بی مهری مسئولان تا غربت خوشنویسی در ...

برگزیده جشنواره خوشنویسی آیات: از بی مهری مسئولان تا غربت خوشنویسی در استان صدر نیوز _ همدان_ جشنواره ملی نفاشی و نقاشی-خط آیات در حالی به میزبانی استان خوزستان به کار خود پایان داد که نام دو نفر از ...