جشنواره عکس محیط زیست در استان همدان برگزار می شود...

برگزاری جشنواره عکس محیط زیست در استان همدان صدر نیوز_ همدان_ مدیرکل محیط زیست استان همدان، از برگزاری جشنواره عکس محیط زیست استان همدان در خرداد ماه سال آینده خبر داد، و گفت: علاقمندان و عکاسان می‎ت...