درخشش هنرمندان همدانی در مسابقات کشوری...

درخشش هنرمندان همدانی در مسابقات کشوری صدر نیوز _ همدان_ مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان،  از برگزیده شدن اعضای خانه عکاسان این حوزه در جشنواره‌های ملی خبر داد. صدر نیوز به گزارش خبرنگا...