بیست و پنجمین نشست خانه نقاشان حوزه هنری برگزار می‌شود...

بیست و پنجمین نشست خانه نقاشان حوزه هنری برگزار می‌شود   بیست و پنجمین نشسست خانه نقاشان حوزه هنری استان همدان با موضوع بررسی مزایا و معایب حضور در جشنواره‌های هنری چهارشنبه ششم بهمن‌ماه ساعت ۱۵...