حضور ۱۳ سفير و نماينده از كشورهاي آسیای مرکزی در جشنواره اقوام گلستان...

به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، عصر امروز با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استاندار گلستان و شماری ا...