خبر های خوشی در زمینه مخابرات گلستان در راه است/ پروژه ICT لیوان باعث ...

رئیس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان گلستان: خبر های خوشی در زمینه مخابرات گلستان در راه است/ پروژه ICT لیوان باعث خیر و برکت برای استان بوده است+عکس تاکنون پروژه هایی نظیر ICT لیوان، در قالب پر...

شماره تلفنهای روستای حاجی آباد ، استان گلستان تغییر یافت...

به گزارش آقای جعفری رئپس روابط عمومی مخابرات استان گلستان: پس از اجرای عملیات نصب کافوی نوری A/B WIRE مرکز حاجی آباد از توابع شهرستان کردکوی ، شماره تلفن مشترکان این روستا با حداقل تغییرات ، تغییر یا...