توزیع پوسترهای مدیریت مصرف ایمن گاز در سطح مدارس و ادارات دولتی استان...

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان از توزیع  پوسترهای مرتبط با مدیریت مصرف ایمن و بهینه در سطح مدارس ،اماکن مذهبی ، مساجد و ادارات و سازمانهای  دولتی استان گلستان خبر داد  به گزارش صدر نیوز    مهندس صفرعل...

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:بازدید و کنترل بیش از ۷۴۰۰ کیلومتر خطوط...

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان خبر داد:بازدید و کنترل بیش از ۷۴۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع و ۲۵۹ هزارعدد انشعاب گاز به گزارش صدرنیوز – مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه خبری شرکت گا...