۸۰۰ قلیان جمع آوری شده از سطح گرگان معدوم شدند...

۸۰۰ قلیان جمع آوری شده از سطح  گرگان معدوم شدند صدرنیوز-در راستای اجرای قانون جامع کنترل دخانیات در طول سال ۹۴ ، فعالیتهای گسترده ای در سطح شهرستان گرگان صورت گرفت. از جمه این موارد علاوه بر آموزش و ...